We współczesnym modelu architektury systemów informatycznych mamy wiele możliwości. Modelem najstarszym i tradycyjnie stosowanym jest własna infrastruktura techniczna na różnym poziomie jej zaawansowania.

Elektroniczna Dokumentacja Medyczna, niezależnie od wymogów nakładanych prawem i nieuchronnie zbliżającej się daty jej obowiązkowego stosowania, staje się nieodzownym elementem procesu leczniczego wszystkich jednostek ochrony zdrowia. Powoduje to, że dostępność i konieczność ochrony danych tam zgromadzonych stają się krytycznymi ogniwami całego procesu. Oczywistą konsekwencją tego faktu jest konieczność zapewnienia odpowiedniej infrastruktury technicznej niezbędnej do funkcjonowania wszystkich warstw systemu informatycznego, w którym przetwarzana jest EDM. We współczesnym modelu architektury systemów informatycznych mamy wiele możliwości. Modelem najstarszym i tradycyjnie stosowanym jest własna infrastruktura techniczna na różnym poziomie jej zaawansowania, zależnym od przyjętych założeń i możliwości finansowych. Kolejnym modelem, jaki pojawił się już w późnych latach sześćdziesiątych, był model dziś nazwany IaaS – Infrastructure as a Service. Była to po prostu usługa udostępnienia infrastruktury technicznej wyspecjalizowanego podmiotu, realizowana w różnych zakresach.