W 2017 roku nikt już nie zada pytania, czy endoskopia jest przydatną techniką diagnostyczną w chorobach układ pokarmowego, gdyż postęp w medycynie ostatnich dziesięcioleci jednoznacznie ugruntował jej pozycję.

Wachlarz zastosowań endoskopii w chorobach przewodu pokarmowego jest obecnie bardzo szeroki, a mimo to stale się zmienia. Endoskopia zabiegowa coraz częściej wypiera procedury chirurgiczne, a z czasem czysta diagnostyka staje się domeną badań nieinwazyjnych – tak jak to się stało w przypadku ECPW. Żadne jednak badanie obrazowe nie zastąpi pobrania materiału do badań histologicznych i w bliskiej perspektywie nie zastąpi
także diagnostyki endoskopowej. Dodatkowo coraz nowsze procedury anestezjologiczne powodują, że endoskopia może być wykonywana bezpiecznie bez traumatycznych przeżyć dla pacjenta. Wszystkie powyższe aspekty udowadniają, że diagnostyka, terapia, a szczególnie profilaktyka endoskopowa są i będą kluczowymi elementami opieki nad pacjentem gastroenterologicznym.