Utworzenie zestawów dedykowanych do zabiegów „dużych” i „małych” ułatwia dobór instrumentarium stosownie do typu operacji, ponieważ znajdują się w nim narzędzia stosowane w wielu procedurach ogólnochirurgicznych.

Praca na bloku operacyjnym wymaga zastosowania narzędzi chirurgicznych, które najogólniej można podzielić na jednorazowe i wielorazowe. Te ostatnie muszą być poddane procesowi dezynfekcji i sterylizacji. Narzędzia chirurgiczne – zależnie od przeznaczenia – podzielone są na ogólne (służące do wielu typów operacji) i specjalistyczne (używane przy określonych procedurach). Aby ułatwić zarządzanie sprzętem, w każdej z dziedzin zabiegowych wyróżnić można tzw. zestawy „duże” i „małe”. Zależnie od specjalności zabiegowych i zwyczajów w danej jednostce – ich skład będzie się nieco różnił. Szczególnie zmienna jest liczba kleszczyków hemostatycznych. W przypadku używania np. noża harmonicznego ich liczba jest zwykle mniejsza.