Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II, Szpital Specjalistyczny im. L. Rydygiera oraz Centrum Rehabilitacji i Ortopedii dzięki środkom z RPO WM 2014-2020 otrzymają 67 mln zł na inwestycje o łącznej wartości ponad 85 mln. zł.

Dzięki wsparciu unijnemu w szpitalu Jana Pawła II zostaną utworzone interdyscyplinarne centrum torakoonkologii i transplantologii oraz centrum leczenia zaawansowanej niewydolności narządowej. W pierwszym przypadku projekt zakłada m.in. przebudowę i modernizację placówki, dzięki czemu powstanie tu nowa sala operacyjna, dodatkowa sala wybudzeń dla bloku operacyjnego oraz pracownia USG. Nowe centrum zyska też nowoczesny sprzęt medyczny, w tym rezonans magnetyczny i aparat RTG.

Natomiast w przypadku centrum leczenia zaawansowanej niewydolności narządowej zostanie ono też wyposażone w sprzęt medyczny i IT. Dzięki rozbudowie nowe pokoje zyskają pacjenci i lekarze. Powstanie również dodatkowa sala intensywnego nadzoru. Wartość obu projektów to prawie 45,5 mln zł, z czego dofinansowanie z RPO WM 2014-2020 pokryje ponad 36 mln zł.

Krakowski szpital im. Rydygiera otrzymał 12 mln zł z RPO WM 2014-2020 na utworzenie centrum macierzyństwa i medycyny kobiet. Dzięki temu przyszłe mamy wkrótce będą mogły korzystać z wyremontowanych pomieszczeń ginekologiczno-położniczych. Dodatkowo zadbano też o aspekt ekologiczny uwzględniając w projekcie montaż systemu oszczędnego gospodarowania energią i wodą. Szpital zyska też nowy sprzęt medyczny, aparaturę i urządzenia IT, które usprawnią i przyspieszą dostęp do specjalistycznych świadczeń diagnostyczno-leczniczych. Koszt wszystkich prac to 15,7 mln zł.

Krakowskie Centrum Rehabilitacji i Ortopedii dzięki ponad 19 mln zł unijnego dofinansowania rozszerzy swoją działalność. Dzięki przebudowie powstanie nowy blok operacyjny na trzy sale oraz nowa sala wybudzeniowa. Ponadto placówka zyska nowe pracownie RTG i USG. W budynku nie zabraknie również izby przyjęć, banku krwi, nowych sal dla pacjentów oraz izolatek. W ramach inwestycji zostanie zakupiona niezbędna aparatura medyczna, sale zostaną odpowiednio doposażone i przystosowane do potrzeb pacjentów, a cały obiekt zostanie przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Koszt realizacji projektu to 24 mln zł.

Źródło: rynekzdrowia.pl