13 czerwca Uniwersytet Medyczny w Łodzi i Philips Polska podpisały umowę o współpracy w obszarze projektów naukowych, edukacyjnych i wdrożeniowych.

Uczelnię reprezentowała prof. Lucyna Woźniak – Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą oraz dr Jacek Grabowski – Kanclerz. Natomiast ze strony Philips Polska umowę podpisał Marcin Bruszewski – Dyrektor Generalny Philips Health Systems w Polsce i krajach bałtyckich oraz Michał Kępowicz, Dyrektor ds. Relacji Zewnętrznych.

W ramach podpisanego porozumienia strony zadeklarowały współpracę w obszarze projektów naukowych, edukacyjnych i wdrożeniowych,  ze szczególnym uwzględnieniem wypracowania innowacyjnych rozwiązań w zakresie opieki koordynowanej, telemedycyny, przewlekłych chorób cywilizacyjnych oraz aktywnego i zdrowego starzenia się. Kluczowe założenia porozumienia dotyczą także popularyzacji wiedzy na temat innowacji w systemie opieki zdrowotnej oraz rozwoju ośrodka referencyjnego, funkcjonującego w Łodzi w ramach Europejskiego Partnerstwa na rzecz Aktywnego i Zdrowego Starzenia (EIP AHA).

W najbliższych miesiącach, w oparciu o zapisy porozumienia, opracowana zostanie propozycja wspólnych projektów i harmonogram działań. Szczegóły realizacji konkretnych inicjatyw regulowane będą w drodze odrębnych porozumień. Bezpośrednio po podpisaniu umowy odbyło się spotkanie robocze, podczas którego strony zaprezentowały swoją działalność oraz strategiczne projekty. Dyskusja dotyczyła możliwości aplikowania o środki finansowe oraz rozszerzenia współpracy o kolejne podmioty np. szpitale kliniczne.

Źródło: www.umed.pl