Jaki powinien być faktycznie udział działów aparatury medycznej w inwestycjach szpitalnych?

W przypadku większości inwestycji dochodzi do niedopatrzeń, które zazwyczaj są spowodowane zbyt krótkim czasem na wykonanie projektów budowlanych oraz wykonawczych, w tym najważniejszego z punktu widzenia działu aparatury medycznej, projektu technologii medycznej. Prawidłowy projekt technologii medycznej wymaga konsultacji technologa z użytkownikiem danego oddziału, który to zna najlepiej specyfikę jego funkcjonowania.
A to wszystko trwa. Konsultacje nie powinny skończyć się na jednym spotkaniu. Czasami takich spotkań
potrzeba cztery, pięć, aby nie ominąć podstawowych informacji potrzebnych do zaprojektowania optymalnego i funkcjonalnego wyposażenia oddziału.