W czwartek 8 czerwca w Klinice Kardiologii Wieku Dziecięcego i Pediatrii Ogólnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego odbyły się interaktywne warsztaty z nowoczesnych metod leczenia inwazyjnego w kardiologii dziecięcej.

Dzięki transmisji na żywo, uczestnicy warsztatów mogli śledzić przebieg zabiegów z dwóch sal – Pracowni Hemodynamiki, Kardiologicznych Zabiegów Interwencyjnych i Hybrydowych oraz Pracowni Elektrofizjologii i Ablacji

Klinika Kardiologii Wieku Dziecięcego i Pediatrii Ogólnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego jest referencyjnym ośrodkiem kardiologii dziecięcej w Polsce. Działalność Kliniki obejmuje pełen zakres diagnostyki nieinwazyjnej i inwazyjnej oraz leczenie, w tym zabiegi kardiologii interwencyjnej i zabiegi ablacji u dzieci w wieku 0 – 18 lat. Rocznie w klinice hospitalizuje się około 3000 dzieci. Kadra oddziału składa się z 16 lekarzy, 2 fizjoterapeutów, 1 psychologa, 27 pielęgniarek, 2 techników i 1 pracownika administracyjnego.

Pracownia hybrydowa, w której wykonywany był jeden z zabiegów, funkcjonuje dopiero od 10 miesięcy, a już wykonano w niej 189 inwazyjnych badań diagnostycznych oraz 159 zabiegów kardiologii interwencyjnej. Jest przystosowana do przeprowadzania zabiegów hybrydowych – czyli takich, w których kardiolog wykonuje zabieg przeznaczyniowy równoczasowo z przeprowadzającym operację kardiochirurgiem.Pracownia Elektrofizjologii, w której przeprowadzono drugi zabieg, jest najnowocześniejszą tego typu placówką w Polsce. Jest to jeden z nielicznych tego typu ośrodków przeznaczonych do leczenia wyłącznie dzieci. Powstała w oparciu o doświadczenia dwóch zespołów: Kliniki Kardiologii Wieku Dziecięcego i Pediatrii Ogólnej, kierowanej przez prof. Bożenę Werner oraz I Katedry Kliniki Kardiologii, kierowanej przez prof. Grzegorza Opolskiego.

Pracowania powstała, by zwiększyć dostępność najnowocześniejszych metod leczenia zaburzeń rytmu serca, ponieważ dostęp do tego typu leczenia dla najmłodszych pacjentów w Polsce jest nadal ograniczony, a czas oczekiwania na zabieg długi. Pracownia wyposażona jest w najwyższej klasy nowoczesny sprzęt umożliwiający przeprowadzanie zabiegów z minimalnym wykorzystaniem promieniowania rentgenowskiego, a także zwiększający precyzję i minimalizujący ryzyko powikłań.