W piątek 26 maja zakończyliśmy kolejną edycję Kongresu Nowoczesny Pion Techniczny.

Tegoroczny Kongres Nowoczesny Pion Techniczny odbył się w dniach 25-26 maja w Gdyni. Podczas prelekcji eksperci związani z kadrą techniczną oraz prawną placówek ochrony zdrowia przybliżali aktualne problemy, jakim muszą wyjść na przeciw osoby zarządzające jednostkami oraz przedstawiali przykłady rozwiązań, które stosują także w swojej codziennej pracy.

26 maja uczestnicy Kongresu mieli okazję odwiedzić Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku - jeden z największych szpitali w Polsce. Zwiedzanie poprzedziła prelekcja Arkadiusza Lendziona - zastępcy dyrektora naczelego UCK ds. administracyjno-technicznych, w której opowiedział o wyzwaniach związanych z inwestycją oraz jej przebiegu.

Serdecznie dziękujemy za udział w IV Kongresie Nowoczesny Pion Techniczny i gorąco zapraszamy do uczestnictwa w kolejnej edycji już za rok!

Fotorelacja