Celem oceny USG point-of-care jest podjęcie ukierunkowanych interwencji terapeutycznych lub przeprowadzenie dalszej, pogłębionej diagnostyki nacelowanej na podejrzewaną patologię.

Istotą diagnostyki point-of-care (POC) jest możliwość szybkiego uzyskania istotnych informacji medycznych dzięki przeprowadzeniu testu diagnostycznego bezpośrednio w miejscu leczenia pacjenta. Podejście takie pozwala na bezzwłoczne podjęcie niezbędnych decyzji terapeutycznych. W odróżnieniu od tego wynik typowego badania dodatkowego (laboratoryjnego lub obrazowego) dostępny jest dla prowadzącego leczenie z opóźnieniem rzędu godzin lub nawet dni, w zależności od rodzaju, miejsca i trybu przeprowadzenia badania. Opóźnienie to wynika z sumy opóźnień powstających na poszczególnych etapach obróbki badania: czasu koniecznego na przekazanie materiału (lub danych) do właściwej pracowni, czasu analizy/interpretacji oraz czasu niezbędnego do zwrotnego przekazania wyniku.