Obecnie techniką chirurgii małoinwazyjnej wykonuje się szereg zabiegów: od wycięcia pęcherzyka żółciowego, wyrostka robaczkowego, przez laparoskopię diagnostyczną, po najbardziej zaawansowane, jak wycięcie żołądka, jelita grubego, a nawet trzustki.

Pod pojęciem chirurgii małoinwazyjnej rozumiemy wykonanie operacji takiej jak w chirurgii klasycznej, ale z jak najmniejszym urazem operacyjnym. Ten problem nurtuje chirurgów od wieków. Rozwój technologii medycznych umożliwiający konstrukcję nowoczesnego toru wizyjnego, instrumentarium, endostaplerów, doskonalenie badań obrazowych, umiejętności chirurgów i anestezjologów umożliwiły wprowadzenie i powszechne stosowanie tej techniki operacyjnej. Obecnie w tej technice wykonuje się szereg zabiegów: od wycięcia pęcherzyka żółciowego, wyrostka robaczkowego, przez laparoskopię diagnostyczną, po najbardziej zaawansowane, jak wycięcie żołądka, jelita grubego, a nawet trzustki. Technika ta stosowana jest w różnych specjalnościach operacyjnych m.in.: w neurochirurgii, ortopedii, laryngologii, ginekologii i innych. W upowszechnieniu chirurgii minimalnie inwazyjnej ważną rolę odegrali chorzy, którzy, widząc zalety tej metody, polecają ją innym. Korzyści dla chorego polegają między innymi na zmniejszeniu bólu, wcześniejszym uruchomieniu pacjenta, rozpoczęciu żywienia doustnego, wypisaniu ze szpitala, lepszym efekcie kosmetycznym oraz lepszej jakości życia.