Krakowski Oddział Międzynarodowego Stowarzyszenia Studentów Medycyny IFMSA w dniach 22-26 kwietnia będzie świętował 15-lecie swojej działalności.

W ramach Jubileuszu 15-lecia w dniach od 22 do 26 kwietnia w Centrum Dydaktyczno-Kongresowym (przy ulicy Łazarza 16 w Krakowie) Krakowski Oddział IFMSA planuje przeprowadzić różne warsztaty tematyczne (warsztaty laparoskopowe, statystyczne, rysunku i inne) oraz przedstawić zakres działalności Stowarzyszenia wszystkim zainteresowanym studentom kierunku lekarskiego, którzy studiują na krakowskiej uczelni i są zainteresowani wstąpieniem do Stowarzyszenia.

Na 5 zaplanowana jest także uroczysta Gala z władzami uczelni, a także z najważniejszymi członkami Stowarzyszenia.