Zarówno państwowe szpitale, jak i NZOZ-y różnią się między sobą organizacją pracy personelu oddziałów położniczo-ginekologicznych lub noworodkowych, warunkami wyposażenia, ale przede wszystkim stopniem jego referencyjności.

Oddział neonatologii jest oddziałem lub pododdziałem przeznaczonym dla dzieci przedwcześnie urodzonych lub urodzonych z powikłaniami czy podejrzeniem choroby zakaźnej, a których stan wyklucza ich przebywanie z matką w systemie rooming-in. Podstawowym zadaniem oddziału jest monitorowanie i podtrzymywanie załamujących się funkcji życiowych dzieci, prowadzenie odpowiednich pomiarów diagnostycznych i terapii. Przebywający na tym oddziale pacjenci są różnorodni pod względem patologii, lecz wspólne jest dla nich potencjalne zagrożenie jednej lub więcej funkcji życiowych. Dzieci trafiające na ten oddział wymagają na ogół wspomagania podstawowych funkcji życiowych i stałej ich obserwacji, co wymusza wyposażenie go w bardzo specjalistyczny sprzęt, wymagający podłączeń specjalistycznych mediów oraz określonych warunków dla pomieszczeń (powierzchnia, temperatura, media).