Zakład Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie Koźlu będzie mógł przeprowadzać wideokonsultacje dzięki zastosowaniu aplikacji Asseco Medical Management Solution zintegrowanej z komunikatorem Skype.

Wykorzystanie technologii informatycznych jest jednym z filarów Europejskiej Agendy Cyfrowej, która zakłada kluczowe inicjatywy mające na celu poprawę sytuacji gospodarczej i dążenie do zrównoważonej przyszłości cyfrowej społeczeństwa. Jak podają badania IDC, już do 2018 roku ponad 65% placówek służby zdrowia będzie miała możliwość kontaktu z pacjentami przez urządzenia mobilne, a ponad 70% z nich będzie dodatkowo posiadało aplikacje służące do monitoringu stanu zdrowia ich pacjentów.

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie Koźlu należy do największych szpitali w województwie opolskim. Placówka składa się z 16 oddziałów oraz 18 poradni specjalistycznych. Dysponuje blokiem operacyjnym i porodowym a także znaczną liczbą pracowni i zakładów diagnostycznych. Inwestując w innowacje, szpital rozwija się w imponującym tempie – ośrodek jest także prekursorem w wykorzystaniu systemów informatycznych w procesie leczenia.

- Nasi pacjenci podążają równolegle dwiema ścieżkami. W ramach pierwszej, korzystają z usług kolejnych komórek organizacyjnych szpitala: rejestracji/izby przyjęć, oddziału/poradni, bloku operacyjnego/gabinetu zabiegowego oraz gabinetu diagnostycznego. Jednocześnie, w wewnętrznej sieci szpitala tworzony jest elektroniczny profil pacjenta, który podąża wraz z nim, a często… zdecydowanie szybciej. Bywa, że pacjent wracający do poradni z badania obrazowego, np. tomografii lub USG jest zdziwiony, że lekarz już ogląda jego wyniki na ekranie komputera. To właśnie zasługa nowoczesnych rozwiązań IT, które znacząco przyspieszają proces diagnostyki i leczenia – mówi Marek Staszewski, Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie Koźlu.

Realizując strategię rozwoju placówki oraz poprawy jakości obsługi pacjentów i pracy personelu medycznego, szpital zdecydował się na wdrożenie aplikacji Asseco Medical Management Solutions z funkcjonalnością komunikatora video. Wprowadzone rozwiązanie będzie wspierać zarządzanie ośrodkiem w zakresie obsługi części medycznej (HIS), czy administracyjnej (ERP).

W ramach porozumienia ze szpitalem, firma Asseco Poland dostarczyła także 20 licencji Skype dla Firm, w oparciu o które pracownicy placówki mogą prowadzić wideo konsultacje, także te międzyoddziałowe - ZOZ Kędzierzyn-Koźle posiada dwie lokalizacje oddalone od siebie ok 8 km. Komunikator zapewni także wsparcie podczas konsyliów lekarskich i zebrań.

 - System AMMS jest kompleksowym rozwiązaniem dla szpitali. Tworząc go bazowaliśmy na znajomości potrzeb personelu medycznego oraz pacjentów, ale także najważniejszych trendów IT. Jednym z nich jest niewątpliwie telemedycyna. Dlatego cieszę się że razem z Microsoft umożliwiliśmy użytkownikom naszego systemu video-konsultację za pomocą nowoczesnego komunikatora – Skype for Business – mówi Krzysztof Groyecki, Wiceprezes Zarządu w Asseco Poland, odpowiedzialny za sektor ochrony zdrowia.

Wdrożenie rozwiązania AMMS w ZOZ Kędzierzyn-Koźle z rozszerzeniem o możliwości wideo konsultacji dzięki Skype dla Firm jest efektem podpisanego w październiku 2016 roku porozumienia pomiędzy Asseco Poland i polskim oddziałem Microsoftu, które przewiduje integrację oprogramowania do zarządzania szpitalami (HIS – Szpitalne Systemy Informacyjne) z usługą komunikacji wideo Skype dla Firm dostarczaną przez Microsoft.