Konferencja pod hasłem: "Ewidencja świadczeń zdrowotnych podstawą bezpieczeństwa prawno-finansowego placówki medycznej" odbędzie się w dniach 18-19 maja 2017 r.

Lokalizacja:
Kielce
Data rozpoczęcia:
18.05.2017
Data zakończenia:
19.05.2017
Strona www:
http://konferen...

Ogólnopolska konferencja pod hasłem "Ewidencja świadczeń zdrowotnych podstawą bezpieczeństwa prawno-finansowego placówki medycznej” ma na celu wymianę doświadczeń między jej uczestnikami, reprezentującymi regulatora systemu (Ministerstwo Zdrowia), płatnika publicznego (Narodowy Fundusz Zdrowia) i świadczeniodawców (szpitale kliniczne, wojewódzkie, powiatowe czy onkologiczne) oraz badaczami i ekspertami zewnętrznymi z zakresu organizacji, zarządzania, ekonomiki ochrony zdrowia, prawa medycznego oraz zdrowia publicznego.

W programie planowane są bloki tematyczne dotyczące planowanych zmian w organizacji systemu opieki zdrowotnej w Polsce (m. in. sieć szpitali, czy nowa formuła podstawowej opieki zdrowotnej), przyszłości elektronicznej dokumentacji medycznej, bezpieczeństwa pacjentów w kontekście błędów medycznych, roli i odpowiedzialności personelu medycznego w tworzeniu dokumentacji medycznej oraz praktycznych aspektów kontraktowania i rozliczania świadczeń w poszczególnych rodzajach świadczeń, w tym onkologicznych.
W trakcie konferencji odbędzie się także sesja plakatowa.

Zgłoszenia uczestnictwa, propozycje tematów wystąpień oraz prace do sesji plakatowej należy przesłać do dnia 7 kwietnia 2017 roku, za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej konferencji: konferencja.wlinoz.ujk.edu.pl.