Jubileuszowego X Studenckiego Sympozjum Naukowego „Wrocławskie Dni Zdrowia Publicznego”. Wydarzenie odbędzie się 23-24 marca.

Lokalizacja:
Wrocław
Data rozpoczęcia:
23.03.2017
Data zakończenia:
24.03.2017
Strona www:
www.sknmm.wordp...

Dokąd zmierza zdrowie publiczne? To pytanie towarzyszyć będzie młodym i zdolnym studentom-menedżerom, podczas zbliżającego się, jubileuszowego X Studenckiego Sympozjum Naukowego „Wrocławskie Dni Zdrowia Publicznego”. Wydarzenie odbędzie się 23-24 marca w Sali Wykładowej Wydziału Farmaceutycznego im. Leonarda Kuczyńskiego przy ul. Borowskiej i po raz pierwszy będzie miało charakter międzynarodowy.

- W tym roku obchodzimy jubileusz, bardzo się cieszę, bo to sukces, na który pracowało i pracuje bardzo wiele osób. Tylko dzięki zaangażowaniu studentów, ich pasji i poświęceniu, już po raz dziesiąty spotykamy się wszyscy we Wrocławiu. Wierzę w to, że to właśnie oni, ambitni młodzi ludzie, będą w najbliższej przyszłości wyznaczali standardy zdrowia publicznego w Polsce – mówi dr Jolanta Grzebieluch, opiekun Koła Naukowego Młodych Menedżerów.

W myśl hasła przewodniego Quo Vadis Public Health?, pierwszego dnia (tj. 23 marca) poruszone zostaną kwestie związane z zarządzaniem zmianą, zarządzaniem kryzysowym oraz budowaniem relacji z mediami w ochronie zdrowia. Wśród wielu zaproszonych specjalistów, podczas  tego panelu wystąpią m.in.: Magdalena Syrkiewicz-Świtała (członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Zdrowia Publicznego oraz Członek European Public Health Association), która opowie o social media marketingu w ochronie zdrowia oraz Justyna Mieszalska – dyrektor Departamentu Zdrowia Publicznego w Ministerstwie Zdrowia, która przedstawi perspektywy zawodowe absolwentów zdrowia publicznego.

Z kolei 24 marca dyskusja będzie poświęcona szeroko rozumianej tematyce e-zdrowia. Poruszone zostaną kwestie związane z nowymi rozwiązaniami w medycynie, aplikacjami zdrowotnymi oraz możliwościami, które niesie ze sobą tzw. big data. Jednym z ekspertów będzie Tomasz Szelągowski (Prezes Zarządu Polskiego Innowacyjnego Klastra Medycznego PIKMED), który przedstawi wpływ rozwoju technologii medycznych i komunikacyjnych na zdrowie publiczne. Jak co roku, nieodłączną częścią konferencji będzie sesja varia, podczas której studenci z całej Polski i krajów sąsiedzkich zaprezentują swoje prace badawcze i naukowe dotyczące zdrowia publicznego.

Organizatorzy wydarzenia, SKN Młodych Menedżerów, wierzą w to, że spotkanie będzie doskonałą okazją do poszerzenia wiedzy, platformą wymiany doświadczeń i dobrych praktyk oraz, podobnie jak latach ubiegłych, pozwoli na integrację pomiędzy studentami a specjalistami w obszarze ochrony zdrowia.

Udział w konferencji jest bezpłatny.