Sekcja Radiologii Pediatrycznej PLTR organizuje III edycję Sympozjum w dniach 26-27 maja w Warszawie.

Lokalizacja:
Warszawa
Data rozpoczęcia:
26.05.2017
Data zakończenia:
27.05.2017
Strona www:
http://grupamed...

Sympozjum kierowane jest przede wszystkim do lekarzy radiologów, pediatrów, ale również do wszystkich osób zainteresowanych przygotowaną tematyką. Poruszone zostaną zagadnienia z obszarów podstawowej i nowoczesnej diagnostyki onkologicznej wieku dziecięcego, w tym trudnej diagnostyki guzów kości oraz najnowszych możliwości wykorzystania rezonansu magnetycznego i ultrasonografii – metod predysponowanych do diagnostyki pacjentów grupy pediatrycznej.

Celem spotkania jest, aby lekarze uczestniczący w Sympozjum, mogli znaleźć odpowiedzi na trudne pytania oraz skutecznie zastosować dyskutowane rozwiązania w swojej codziennej pracy. Spotkanie to służy zacieśnieniu interdyscyplinarnych kontaktów naukowych pomiędzy lekarzami różnych specjalności i analizie problemów wynikających ze specyfiki diagnostyczno-terapeutycznej.

Zaplanowana została także możliwość udziału w analizie przypadków trudnych, które będą czekały na rozwiązanie w postaci wgranych na stacjach roboczych tematów.

Szczegółowe informacje organizacyjne oraz program Sympozjum znajdują stronie internetowej.