III Krajowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Socjologia medycyny - promocja zdrowia - media" odbędzie się w dniach 25-27 września 2017 r.

Lokalizacja:
Wrocław
Data rozpoczęcia:
25.09.2017
Data zakończenia:
27.09.2017
Strona www:
http://www.krea...

Konferencja poświęcona problematyce mediów w kontekście szeroko rozumianego zdrowia, w wymiarze jednostkowym, społecznym i kulturowym odbędzie się w Centrum Naukowej Informacji Medycznej Uniwersytetu Medycznego Wrocławiu.

Konferencja ma charakter interdyscyplinarny, a poświęcona jest pogłębionej analizie teoretycznych i praktycznych rozważań dotyczących problematyki zdrowia i choroby, osadzonych w obszarach socjologii, socjologii medycyny, socjologii kultury, promocji zdrowia, medycyny, zdrowia publicznego, psychologii, pedagogiki, etyki, filozofii.

Nadrzędną ideą konferencji jest zaprezentowanie istniejących, ale także wypracowanie nowych metod praktycznego zastosowania wiedzy teoretycznej i wyników badań empirycznych w praktyce życia społecznego. Dlatego też specjalne sesje poświęcone będą tzw. dobrym praktykom w promocji zdrowia.

Ponadto celem Konferencji jest wymiana myśli i doświadczeń badawczych, popularyzacja wiedzy, ale także integracja środowiska akademickiego, koncentrującego swoje zainteresowania naukowe na szeroko rozumianej problematyce zdrowia i choroby.

Informacje o poprzednich edycjach: 

http://www.kreatywniedlazdrowia.pl/IIKKNS.htm

http://www.kreatywniedlazdrowia.pl/IKKNS.htm

Organizatorzy: Zakład Humanistycznych Nauk Lekarskich, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu;

  • Fundacja Kreatywnie dla Zdrowia, Wrocław;
  • Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego;
  • Departament Zdrowia i Promocji Województwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego;
  • Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia;
  • Sekcja Socjologii Zdrowia i Medycyny Polskiego Towarzystwa Socjologicznego.