Tegoroczna edycja konferencji w Jachrance odbędzie się w dniach 17-19 maja 2017 roku.

Lokalizacja:
Jachranka k. Warszawy
Data rozpoczęcia:
17.05.2017
Data zakończenia:
19.05.2017
Strona www:
http://bezpiecz...

Tematyka 27 konferencji będzie dotyczyła: wentylacji mechanicznej, kompleksowego postępowania z chorym na nowotwór, nowelizacji kryteriów śmierci mózgu, zaburzeń krzepnięcia i postepowania w urazach czaszkowo-mózgowych.

Wykłady poszerzone zostaną o dodatkowe dwa warsztaty: techniki terapii nerkozastępczej, które poprowadzi dr n. med. Wojciech Serednicki i warsztaty hemodynamiczne, które poprowadzi firma Edwards Lifescience. Organizatorzy planują kontynuację warsztatów dotyczących wentylacji respiratorem - jak sobie radzić przy łóżku pacjenta? (warsztaty te poprowadzi grupa specjalistów pod przewodnictwem inż. Jarosław Traczyka).

Niezmiennym powodzeniem od lat cieszą się warsztaty bronchofiberoskopowe. Prof. dr hab. n. med. Michał Pirożyński obiecał ich kontynuowanie. USG to technika obrazowania, którą jako ostatnia grupa zawodowa zajęli się anestezjolodzy. USG służy do obrazowania struktur nerwów obwodowych (ta część warsztatów będzie prowadzona przez grupę ekspertów pod przewodnictwem dr Pawła Krzęczko). USG to również technika, mająca coraz większe znaczenie w Oddziale Intensywnej Terapii (ta część warsztatów będzie prowadzona przez grupę ekspertów pod przewodnictwem dr n. med. Pawła Andruszkiewicza). Po raz kolejny w Jachrance odbędą się warsztaty obejmujące zagadnienia trudnych dróg oddechowych przygotowane przez prof. dr hab. n. med. Tomasza Gaszyńskiego.

Po raz drugi odbędą się także warsztaty poświęcone monitorowaniu żywienia w OIT, które poprowadzi dr hab. n. med. Jacek Sobocki. Swój udział w konferencji zadeklarowali wybitni polscy specjaliści. Wykład inauguracyjny wygłosi prof. dr hab. n. med. Krzysztof Kusza.

Rejestracja możliwa na stronie: www.bezpieczneznieczulenie.pl