Kolejna edycja wydarzenia odbędzie się w dniach 31 marca - 1 kwietnia.

Lokalizacja:
Centrum Kliniczno-Dydaktyczne UM, Łódź
Data rozpoczęcia:
31.03.2017
Data zakończenia:
01.04.2017
Strona www:
http://wserculo...

Piąta edycja konferencji „W Sercu Łodzi”, wzorem poprzednich lat, będzie miała charakter edukacyjny, a jej celem jest przybliżenie środowisku lekarzy kardiologów, internistów lekarzy rodzinnych, ratowników medycznych, pielęgniarek i studentów aktualnych wytycznych dotyczących farmakoterapii zaburzeń rytmu i niewydolności serca oraz wskazań do różnych form elektroterapii. W trakcie konferencji zostaną omówione wskazania do stymulacji serca, terapii resynchronizującej, implantacji kardiowerterów defibrylatorów oraz do różnych rodzajów ablacji.

Kontynuowana będzie wprowadzona w ubiegłym roku dodatkowa forma edukacji – sesje warsztatowe dla nie-elektrofizjologów. Sesje skierowane są one w szczególności do chirurgów, anestezjologów i lekarzy internistów.

Odbędą się również sesje warsztatowe poświęcone leczeniu nadciśnienia tętniczego u pacjentów z niewydolnością nerek oraz wykorzystaniu ABPM w codziennej praktyce lekarskiej.

Ponadto w trakcie sesji ZUS uczestnicy będą mieli możliwość pogłębienia i uzupełnienia wiedzy z zakresu orzecznictwa lekarskiego i rehabilitacji w prewencji.

Uzupełnieniem poszczególnych sesji będą omawiane interaktywnie przypadki kliniczne pozwalające na sprawdzenie wiedzy uczestników i podjęcie samodzielnie decyzji terapeutycznych. Przedstawiane problemy omówione będą od podstaw, uwzględniając zarówno zagadnienia kliniczne jak i elektrokardiograficzne.

Wprowadzeniem do konferencji będzie kurs EKG, pozwalający początkującym na poznanie EKG od podstaw, a dla znawców problemu, będący dobrym przypomnieniem tej dziedziny wiedzy.

Połączenie wiedzy i doświadczeń najlepszych specjalistów i autorytetów łódzkich ośrodków będzie stanowiło kompendium wiedzy o współczesnej elektroterapii.

Rejestracja na stronie www.wserculodzi.pl