III międzynarodowa konferencja „MedTrends 2017 – Europejskie Forum Nowoczesnej Ochrony Zdrowia” odbędzie się w Zabrzu, w dniach 16-17 maja 2017 roku.

Lokalizacja:
Zabrze
Data rozpoczęcia:
16.05.2017
Data zakończenia:
17.05.2017
Strona www:
http://medtrend...

MedTrends to interdyscyplinarna konferencja, w której udział – w roli prelegentów, moderatorów sesji – wezmą eksperci m.in. z zakresu kardiologii, kardiochirurgii, zdrowia publicznego, geriatrii oraz bioinżynierii. Spotkanie ma na celu wymianę wiedzy i doświadczeń pomiędzy przedstawicielami sektora nauki, medycyny, nowych technologii i rozwiązań telemedycznych oraz świata biznesu z Polski i innych krajów europejskich na temat wdrażania i kierunków rozwoju nowoczesnych rozwiązań w medycynie, ze szczególnym uwzględnieniem e- i m-Zdrowia.

Organizatorem konferencji MedTrends 2017 jest I Śląski Park Technologii Medycznych – Kardio-Med Silesia – powołana w 2011 przez Fundację Śląskiego Centrum Chorób Serca, Urząd Miasta Zabrze oraz Fundację Rozwoju Kardiochirurgii, dynamicznie rozwijająca się spółka z siedzibą w Zabrzu (na terenie campusu Śląskiego Centrum Chorób Serca), której celem jest m.n. prowadzenie prac naukowo-badawczych oraz działań na rzecz inicjowania, rozwoju i transferu nowych rozwiązań związanych z nauką, medycyną, bioinżynierią, bioinformatyką do gospodarki. Współorganizatorem spotkania jest Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu, wiodący w Europie wysokospecjalistyczny ośrodek akademicki, zajmujący się nowoczesną diagnostyką i leczeniem chorób serca, naczyń i płuc, a także Urząd Miasta Zabrze. W tym roku w organizację spotkania włączył się także MEDmeetsTECH, doświadczony partner, specjalizujący się m.in. w problematyce startupów.

Tematyka tegorocznego Forum wyjątkowo mocno skupiona będzie na startupach. Ważnym, nowym punktem programu będą organizowane w pierwszym dniu Konferencji, tj. 16.05.2017 w siedzibie Kardio-Med Silesia w Zabrzu całodniowe warsztaty MedTrends – StartUP!, dedykowane przedsiębiorcom z zakresu medycyny i lifescience. Uczestnicy będą mieli możliwość zaprezentowania swoich pomysłów, zasięgnięcia opinii i rady i wymiany doświadczeń z doświadczonymi ekspertami: inwestorami, lekarzami, prawnikami, innymi startupowcami oraz zapoczątkowania współpracy z najważniejszymi ośrodkami medycznymi w Polsce.

Szczegóły dotyczące wydarzenia oraz możliwość rejestracji na stronie: www.medtrends.pl