Do szybkiego przeprowadzenia akcji niezbędny jest sprawny obieg informacji. Dlatego bardzo istotną rolę odgrywa dyspozytor medyczny, który uruchamia całą procedurę zdarzenia masowego.

Przez ostatnie dwadzieścia lat w polskim systemie Państwowe Ratownictwo Medyczne (PRM) zaszły ogromne zmiany. Pierwszym czynnikiem determinującym były przemiany ustrojowe, później przystąpienie Polski do NATO (1997 r.), kolejnym impulsem była akcesja Polski do Unii Europejskiej (2004 r.). Obecnie funkcjonuje szereg ustaw określających zakres systemu PRM. Najważniejszym aktem prawnym jest Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o PRM, która określa zasady funkcjonowania, organizacji i finansowania systemu oraz zasady zapewnienia edukacji w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Celem szczegółowym niniejszej publikacji jest przedstawienie roli systemu ratownictwa medycznego, w szczególności dyspozytora medycznego, w zarządzaniu zdarzeniami z dużą liczbą osób poszkodowanych.