Pomysłodawcą przygotowania 3-tomowej publikacji jest prof. Wojciech Noszczyk, wieloletni kierownik Katedry i Kliniki Chirurgii Akademii Medycznej w Warszawie.

Zespół autorów "Dziejów medycyny w Polsce" podjął się niełatwego zadania przybliżenia historii medycyny w naszym kraju. W książce chronologicznie opisano rozwój i osiągnięcia medycyny polskiej począwszy od średniowiecza aż po ostatnie lata Polski Ludowej, z uwzględnieniem patriotyzmu, humanizmu, kultury i szerokich zainteresowań polskich lekarzy oraz zrzeszających ich organizacji i stowarzyszeń.

Autorzy skoncentrowali się przede wszystkim na charakterystyce rozwoju medycyny w kolejnych okresach historycznych w poszczególnych regionach kraju oraz na rozkwicie wybranych specjalizacji, uczelni i katedr.

Publikacja obejmuje trzy tomy:

  • Tom 1 - od czasów najdawniejszych do roku 1914
  • Tom 2 - lata 1914-1944
  • Tom 3 - lata 1945-1989