Kardiolodzy z Instytutu „Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka” przekroczyli liczbę 1000 zabiegów ablacji, które w ciągu ostatnich 13 lat wykonali u dzieci i młodzieży z zaburzeniami rytmu serca.

Jubileuszowy zabieg był okazją do zorganizowania konferencji „1000 ablacji w Instytucie „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka”, podczas której podsumowano dotychczasową działalność Kliniki Kardiologii w tym zakresie.

Pierwsza w kraju pracownia inwazyjnej elektrofizjologii dla dzieci została otwarta w Klinice Kardiologii Instytutu „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” w 2004 roku, jednak pierwszy zabieg ablacji z zastosowaniem prądu zmiennego o częstotliwości radiowej (RF - radiofrequency)  lekarze z Instytutu wykonali jeszcze przed jej formalnym uruchomieniem w 2003 r. – mówi prof. dr hab. n. med. Katarzyna Bieganowska, Kierownik Pracowni Elektrofizjologii Klinicznej Kliniki Kardiologii Instytutu "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka", Członek Zarządu Sekcji Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

Od inauguracyjnego zabiegu ablacji przez 13 kolejnych lat elektrofizjolodzy z Instytutu „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” wykonali zabiegi u dzieci i młodzieży w wieku od 3 miesięcy do 19 lat. Masa ciała pacjentów poddanych ablacji wahała się od 6 do 105 kg.

Pacjenci byli kierowani na ablacje najczęściej z powodu nawracających napadów częstoskurczu, rzadziej  po stwierdzeniu częstoskurczu utrwalonego czy komorowych zaburzeń rytmu. Przezskórna ablacja prądem zmiennym o częstotliwości radiowej RF lub krioablacja, polegająca na celowym zniszczeniu fragmentu tkanki mięśnia sercowego wywołującego arytmię należą do najskuteczniejszych metod leczenia. Ablacja w leczeniu częstoskurczu przedsionkowego, przedsionkowo-komorowego, węzłowego i komorowego jest uznawana za najskuteczniejszą metodę leczenia nie tylko dorosłych, lecz także dzieci i młodzieży – mówi dr n. med. Maria Miszczak-Knecht, elektrofizjolog z Kliniki Kariologii Instytutu "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka" – U pacjentów z rozwijającą się kardiomiopatią tachyarytmiczną lub zagrożonych nagłym zgonem, wczesne leczenie ablacją jest metodą ratującą życie. To bardzo ważne, by ablacja była dostępna dla pacjentów ze wskazaniami do jej zastosowania – podkreśla dr n. med. Maria Miszczak-Knecht.

Uczestnicy konferencji pt. „1000 ablacji w Instytucie „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka”. Diagnostyka i nowoczesne leczenie zaburzeń rytmu serca u dzieci" dyskutowali o nowoczesnych metodach leczenia arytmii. Jak ważny jest rozwój nowych form terapeutycznych, odpowiednie szkolenia i zaplecze technologiczne w leczeniu zaburzeń rytmu serca świadczą przywołane przez lekarzy historie pacjentów Instytutu „Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka, którzy szczególnie zapadli im w pamięć. Jednym z nich jest niemowlę z wrodzonym częstoskurczem, u którego po wielokrotnych incydentach przyspieszania rytmu serca do 300/min, niezależnie od podawanych leków antyarytmicznych konieczne było wczesne wykonanie ablacji ze wskazań życiowych. Chłopiec obecnie rozpoczął naukę w szkole.