Ponad 5 tys. pacjentów, którzy zakończyli leczenie, 12 tys. udzielonych porad lekarskich w ośrodku i 19 tys. w przyszpitalnej poradni, stałe konsultacje psychonokologa i dietetyka – Centrum Radioterapii Amethyst podsumowuje trzylecie działalności.

Placówka rozpoczęła działalność 16 grudnia 2013 roku. Dzięki ścisłej współpracy specjalistów z Centrum Radioterapii Amethyst z lekarzami Szpitala Specjalistycznego im. L. Rydygiera powstał jeden z największych w Małopolsce pełnoprofilowych ośrodków onkologicznych, gwarantujący diagnostykę i pełne onkologiczne leczenie skojarzone, a czas oczekiwania na leczenie skrócił się do dwóch tygodni. W przyszpitalnym ośrodku radioterapii działa przychodnia radioterapii i ginekologii onkologicznej, pracownia teleradioterapii i brachyterapii. Pacjenci mogą zgłaszać się na konsultacje również bez skierowania. Świadczenia medyczne w Centrum Radioterapii Amethyst są bezpłatne, świadczone na podstawie kontraktu z NFZ. Pacjenci mogą przechodzić leczenie w trybie ambulatoryjnym, korzystając z tzw. hospitalizacji hotelowych, a więc z przebywania poza szpitalem onkologicznym (na czas poza zabiegami). Natomiast dla chorych ze wskazaniami do radioterapii w trybie hospitalizacji przygotowano w Szpitalu Specjalistycznym im. L. Rydygiera specjalny Oddział Radioterapii. Do Centrum Radioterapii Amethyst trafiają chorzy z ponad 40 placówek z całego regionu i nie tylko – jedynie 11 z nich to placówki krakowskie.

Przez trzy lata działalności naszego ośrodka leczenie zakończyło ponad pięć tysięcy pacjentów, wdrożyliśmy zasadę multidyscyplinarnych zespołów lekarskich i systematycznie rozszerzaliśmy zakres leczenia o kolejne zabiegi  brachyterapii czy stereotaksję – mówi Barbara Werchowiecka-Rusinek, prezes spółki RTCP, która wybudowała Centrum Radioterapii Amethyst i nim zarządza. – Obecnie to także jedyny ośrodek prywatny z możliwością kształcenia podyplomowego lekarzy. Zrobiliśmy sporo, aby podnieść standardy leczenia onkologicznego w regionie, ale zdajemy sobie też sprawę, że przed nami wciąż wiele pracy.

Krakowskie Centrum Radioterapii Amethyst stało się ważnym punktem na medycznej mapie Małopolski. Stosowane są tu zaawansowane technologie leczenia: techniki  VMAT/IMRT, 3D, stereotaksja i brachyterapia. Z roku na rok rośnie liczba pacjentów, którzy przechodzą leczenie w Centrum – w pierwszym roku działalności ośrodka było to 1050 osób, natomiast w bieżącym roku według przewidywań będzie to ponad 2300 chorych, a więc dwukrotnie więcej.