II Polski Kongres „Pokonać Sepsę” odbędzie w dniach 25–27 maja 2017 r. we Wrocławskim Centrum Kongresowym.

Lokalizacja:
Wrocław
Data rozpoczęcia:
25.05.2017
Data zakończenia:
27.05.2017
Strona www:
http://www.seps...

I edycja Polskiego Kongresu „Pokonać Sepsę” odbyła się w 2015 roku. Sukces i pozytywna ocena uczestników wydarzenia oraz nowe informacje i ustalenia na temat sepsy stały się impulsem do zorganizowania II Kongresu, jako wielodyscyplinarnego forum poświęconego tej najcięższej postaci zakażenia. Tematyka będzie wielokierunkowa – od prewencji sepsy przez szczegółową diagnostykę po sposoby leczenia. Poruszone zostaną także zagadnienia z szerszego kontekstu, takie jak sepsa a polityka zdrowotna.

Kongres skierowany jest do całego środowiska medycznego: lekarzy anestezjologów, chirurgów, internistów, mikrobiologów, diagnostów, lekarzy innych specjalności, w tym m.in. w dziedzinie medycyny ratunkowej i lekarzy POZ oraz także pośrednio do opinii publicznej. Sepsa jest problemem interdyscyplinarnym, dlatego tylko wspólna debata i działania mające na celu promocję oraz wdrożenie systemów wczesnego rozpoznawania i skutecznego leczenia mogą odwrócić tragiczny trend i uchronić dzieci i dorosłych przed śmiertelną sepsą.

Więcej informacji  na stronie wydarzenia: www.sepsa2017.pl.