Uroczyste otwarcie Oddziału Neurologii odbyło się 22 listopada w SP ZOZ Szpitalu Wielospecjalistycznym w Jaworznie.

Nowo wyremontowane sale oddziału wkrótce zostaną wyposażone w nowoczesną aparaturę medyczną. Tym samym podniesie się nie tylko jakość leczenia, ale równieź komfort pobytu pacjentów w szpitalu. Po zmodernizowanym oddziale oprowadzała zgromadzonych gości ordynator - dr n. med. Julieta Kozłowska-Staniczek.

Dyrekcja SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie prowadzi wiele działań mających na celu świadczenie usług medycznych jak najwyższej jakości. Jednym z nich jest realizowanie projektu modernizacji szpitala w zakresie unowocześniania oddziałów, sprzętu oraz wyposażenia medycznego. Wszystkie te działania podejmowane są w trosce o jakość opieki nad pacjentami, a także komfort pracy personelu. W 2015 roku w szpitalu hospitalizowanych było ok. 30 tys. pacjentów, w dziale rehabilitacji wykonano ok. 213 tys. zabiegów, ponadto przeprowadzono ok. 2600 badań rezonansu magnetycznego, 9200 tomografii komputerowych oraz 14 500 badań RTG.

Otwarcie Oddziału Neurologii doskonale wpisuje się w strategię rozwoju szpitala.