Jubileusz 10-lecia Ośrodka Doskonalenia Zawodowego Personelu Medycznego działającego przy SP ZOZ Szpitalu Wielospecjalistycznym w Jaworznie świętowano w dniu 22 listopada.

Uroczyste obchody połączone były z wręczeniem odznaczeń i wyróżnień zasłużonym pracownikom szpitala. Ośrodek Doskonalenia Zawodowego Personelu Medycznego jest jednostką wpisaną do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy, lekarzy dentystów na obszarze działalności Śląskiej Izby Lekarskiej. Biorąc pod uwagę to, iż Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie nie jest jednostką dydaktyczną ani badawczą, zakres działalności Ośrodka jest unikatowy w skali całego kraju. Organizowane są w nim szkolenia z zakresu wybranych zagadnień medycznych, w tym również w kontekście ochrony praw pacjenta. Wykładowcami są profesorowie, lekarze specjaliści z różnych dziedzin medycyny oraz pracownicy naukowi ośrodków klinicznych.

Ośrodek Doskonalenia Zawodowego Personelu Medycznego rozpoczął swoją działalność w 2005 r., a jego pierwszym koordynatorem był prof. Jan Gmiński. Aktualnie funkcję tę pełni dr Ryszard Maciejowski. Ośrodek – w ramach swojej działalności – współpracuje z wieloma towarzystwami naukowymi, Okręgową Izbą Lekarską oraz Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położnych w Katowicach Aktualnie jego siedziba znajduje się na terenie szpitala – powstała ona w ramach umowy partnerstwa publiczno-prywatnego. Dotychczas w Ośrodku przeprowadzono 84 szkolenia, 32 różnego typu kursy, 15 warsztatów szkoleniowych, jak również cykliczne spotkania Uniwersytetu Trzeciego Wieku. W wydarzeniach tych wzięło udział ponad 11 tysięcy osób, a każdy z uczestników otrzymał certyfikat honorowany punktami edukacyjnymi przyznanymi przez Śląską Izbę Lekarską w Katowicach.