Rozmowa z prof. dr. hab. med. Dariuszem Dudkiem, kierownikiem II Oddziału Klinicznego Kardiologii oraz Interwencji Sercowo-Naczyniowych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.

Jakie technologie związane z kardiologią planują Państwo zaprezentować w trakcie warsztatów NFIC?

Będziemy pokazywali już nie tylko klasyczne stenty, choć te metalowe również są coraz bezpieczniejsze, dają coraz lepsze efekty leczenia i nie możemy o nich zapominać. Widzimy jednak, że większość producentów na świecie oferuje dzisiaj stenty bioresorbowalne, wchłanialne. Obecnie na rynku jest dostępnych kilka różnych stentów wchłanialnych o różnej konstrukcji, wykonanych z różnych materiałów. Z tego względu mają one zróżnicowany czas wchłaniania oraz inną zdolność i siły do rozszerzania naczyń. Obiecujące są jednak wyniki zaawansowanych badań na temat udoskonalania technologii tych stentów, w tym zmniejszenia ich grubości,
łatwiejszego ich dostarczania, szybszego wchłaniania. Widać, że nadciąga rewolucja, a stenty metalowe za parę lat w całości zostaną zastąpione przez stenty resorbowalne o zróżnicowanej konstrukcji.
Dokonuje się także duży postęp w zakresie technologii urządzeń stosowanych przy zabiegach zastawek. Na przykład zastawki TAVI, czyli te do pozycji aortalnej, są coraz lepsze, mniejsze, szczelniejsze, mają węższe systemy dostarczania, powodują mniejszą traumatyzację organizmu – zaprezentujemy je w trakcie NFIC. Pojawiają się też nowe rozwiązania w zakresie leczenia przezskórnego, z małym cięciem, przez pachwiny – dla zastawki mitralnej oraz rozwijane są programy leczenia zastawki płucnej i trójdzielnej. Wszystkie te tematy i metody naprawcze w zakresie zabiegów zastawkowych omówimy w trakcie warsztatów. Ostatnia, niezwykle ważna dla nas rzecz to zbudowanie jeszcze mocniejszego programu „Szkół Serca” i „Klubu Pacjenta” tak, by dobrze zorganizowane grupy pacjentów mogły realnie uczestniczyć w programach profilaktyki i tworzeniu rozwiązań istotnych dla własnego leczenia. Zależy nam, aby zgodnie z wytycznymi Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego organizacje pacjentów miały w Polsce jeszcze mocniejszy i skuteczny wpływ na kształt terapii medycznej.