Rozmowa z prof. dr. hab. Andrzejem Maciejczakiem, ordynatorem Oddziału Neurochirurgii Szpitala Wojewódzkiego w Tarnowie, kierownikiem Katedry Neurochirurgii i Spondyliatrii Wydziału Medycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Nowoczesne technologie wyrosły z nowoczesnych technik obrazowania – opierają się one na dwóch filarach, tj. tomografii komputerowej oraz rezonansie magnetycznym. W tym drugim wypadku należy wspomnieć o odmianach MR, czyli rezonansie czynnościowym, który pokazuje, jakie części kory mózgowej odpowiadają za konkretne funkcje, oraz o badaniach metodą traktografii, dzięki której widzimy drogi prowadzące impulsację z kory mózgowej na obwód. Te nowoczesne osiągnięcia diagnostyczne pozwalają nawigować operatora w dojściu do celu chirurgicznego – położonego zarówno w mózgu, jak i kręgosłupie, co jest niezwykle istotne w operacjach neurochirurgicznych.