Nowy defibrylator z rodziny LIFEPAK to urządzenie do udzielania pierwszej pomocy w miejscach publicznych, spełniające wytyczne Europejskiej Rady Resuscytacji ogłoszone w 2015 roku.

W Polsce rocznie dochodzi do 40 000 przypadków NZK. Najczęściej, to sytuacja, kiedy serce zaczyna pracować w szybki, nieskoordynowany sposób, który uniemożliwia pompowanie krwi do mózgu i innych narządów. Ta ratująca życie technologia powinna znajdować się w miejscach o podwyższonym ryzyku wystąpienia NZK — urzędy miejskie, dworce, lotniska, biurowce. Dlatego ważne jest, aby umieszczać w nich tylko najlepsze i sprawdzone urządzenia, które w krytycznym momencie pozwolą zwiększyć szansę na uratowanie życia.

Nowy LIFEPAK CR2 jest efektem pracy i doświadczenia lekarzy, ratowników medycznych i inżynierów, których celem było stworzenie defibrylatora dającego największe szanse na przeżycie ofiarom NZK. Defibrylator LIFEPAK CR2 posiada wszystkie funkcje i zalety poprzedniego modelu, które zostały rozbudowane tak, aby spełniać dzisiejsze standardy. Zastosowany system cprINSIGHT zmienia dotychczasowe zasady prowadzenia resuscytacji, dostosowując je do najnowszych wytycznych ogłoszonych przez Europejską Radę Resuscytacji w 2015 roku.

W poprzedniej generacji urządzeń dostępnych na rynku wymagana była ponad 10-sekundowa przerwa na analizę stanu pacjenta. Teraz dzięki autorskiej technologii cprINSIGHT, która umożliwia stałą analizę w czasie prowadzenia resuscytacji, nie ma potrzeby przerywania akcji. Stale prowadzone działania ratunkowe oznaczają większy przepływ krwi do mózgu i wzrost szans na przeżycie. LIFEPAK CR2 pozwala na jednoczesne uciskanie klatki piersiowej i stałą analizę EKG, niwelując przerwy między defibrylacją a uciskaniem klatki piersiowej. W momencie, kiedy urządzenie wykryje taką potrzebę to samo zdecyduje o użyciu elektrycznego impulsu. Taka technologia pozwala skupić się osobie udzielającej pomocy na tym, co w tej sytuacji jest najważniejsze — ratowaniu życia.