Koncepcja smart city bazująca na postępie technologii informacyjno-komunikacyjnych stwarza dla mieszkańców miast nowe możliwości organizacji wysokiej jakości systemu ochrony zdrowia.

W obecnych czasach zaawansowane technologie wkraczają w niemalże wszystkie sfery życia społecznego. Niezwykle szybki rozwój technologii informacyjno-telekomunikacyjnych umożliwia zaspokajanie powstających nowych potrzeb informacyjnych. Elektroniczne źródła danych pozwalające na bardziej dogłębną analizę danych pacjentów zmieniają oblicze współczesnej medycyny. Jednym z najbardziej widocznych przejawów współczesnej cywilizacji jest proces urbanizacji. Technologie ICT dają możliwość podnoszenia jakości życia i zwiększenia poczucia bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców miast. Koncepcja smart city stwarza nowe możliwości organizacji wysokiej jakości systemu ochrony zdrowia na obszarach zurbanizowanych.