Najistotniejsze na onkologicznym bloku operacyjnym jest utrzymanie maksymalnego reżimu higienicznego. Dlatego każdy, nawet najmniejszy element wbudowany w obiekt ma znaczenie dla jego późniejszego funkcjonowania.

Blok operacyjny jest jedną z komórek organizacyjnych szpitala o bardzo złożonej strukturze zarówno od strony wymagań infrastruktury, jak i funkcjonalnej. Równocześnie jest najbardziej kosztowną jednostką leczenia pacjenta. Komórka ta zabezpiecza możliwość leczenia specjalistycznego przez wysoko wykwalifikowany personel zawsze gotowy do działania, używający wysokiej jakości narzędzi. W obrębie bloku pracuje kilka zespołów: pielęgniarek operacyjnych, pielęgniarek anestezjologicznych, lekarzy zabiegowych (różnych specjalności), lekarzy anestezjologów, personelu odpowiedzialnego za utrzymanie czystości. Każdy z zespołów wykonuje odrębne zadania (operowanie, znieczulanie, sprzątanie). Wszyscy zmierzają do jednego celu – pomyślnego wykonania operacji w dobrym znieczuleniu i higienicznych warunkach.