Organizowana przez redakcję „OPM” konferencja „Szpital XXI wieku – planowanie – projektowanie – budowa – działalność” odbyła się 13 października w Warszawie. Tym razem poświęcona była dwóm zaawansowanym technologicznie jednostkom – OAiIT oraz ZDO.

Po raz kolejny dyrektorzy placówek ochrony zdrowia, kierownicy działów technicznych, aparatury medycznej, projektanci, architekci i reprezentanci stacji sanitarno-epidemiologicznych mieli okazję spotkać się, by wspólnie wykreować wizję tego, jak powinien wyglądać i funkcjonować „Szpital XXI wieku”.

Spotkanie rozpoczęła prelekcja na temat rozwoju współczesnych technologii w medycynie oraz jakie wyzwania stoją przed oddziałami anestezjologii i intensywnej terapii oraz zakładami diagnostyki obrazowej. Dużo miejsca poświęcono także wymogom prawno-sanitarnym odnoszącym się do tych jednostek oraz o ich projektowaniu. Podczas tegorocznej edycji uczestnicy mieli także okazję przekonać się, jak wygląda organizacja i funkcjonowanie oddziału intensywnej terapii z punktu widzenia użytkownika.

Dzięki merytorycznym i ciekawie zaprezentowanym prelekcjom, pełnej sali słuchaczy i ich zaangażowaniu w żywą dyskusję oraz jak zwykle charyzmatycznemu przewodnictwu Marka Wójtowicza konferencję „Szpital XXI wieku” po raz kolejny możemy zaliczyć do udanych.

Serdecznie Wszystkim Państwu dziękujemy i zapraszamy za rok!