Jak co roku hasłem konferencji jest "Szpital XXI wieku - planowanie, projektowanie, budowa i działalność", które tym razem zostanie omówione pod kątem funkcjonowania OAiIT oraz ZDO.

Organizowane 13 października spotkanie będzie okazją do poszerzenia wiedzy i wymienienia się doświadczeniami w zakresie projektowania i funkcjonowania oddziałów anestezjologii i intensywnej terapii oraz zakładów diagnostyki obrazowej.

Tworzenie nowoczesnej placówki medycznej polega nie tylko na opracowaniu optymalnego projektu architektonicznego. Równie ważne jest przygotowanie programu medycznego, uwzględnienie aktualnych wymogów sanitarno-higienicznych, a także zaprojektowanie technologii medycznych odpowiadających potrzebom użytkowników przyszłego obiektu. Dlatego te kwestie zostaną szczegółowo omówione w trakcie zaplanowanych prelekcji.

Zaprezentowane zostaną m.in. tematy:

  • Wyzwania technologii medycznej w obszarze anestezjologii i intensywnej terapii oraz diagnostyki obrazowej
  • Wycena procedur anestezjologicznych a realne koszty oddziału anestezjologii i intensywnej terapii
  • Organizacja i funkcjonowanie OAiIT – jak pokonać trudności. Spojrzenie z punktu widzenia użytkownika
  • Projektowanie Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Zakładu Diagnostyki Obrazowej – obszarów szpitalnych zaawansowanych infrastrukturalnie
  • OAiT i ZDO – uwzględnienie przy projektowaniu aktualnie dostępnej technologii medycznej
  • Budowa i modernizacja oddziałów anestezjologii i intensywnej terapii oraz zakładów diagnostyki obrazowej - przepisy i paradoksy prawne.

Szczegóły dotyczące wydarzenia znajdują się na stronie: www.szpitalxxiw.elamed.pl.