W ramach projektu podczas trzech kolejnych weekendów października studenci i absolwenci szkół wyższych podejmą dyskusję dotyczącą problemów i wyzwań, przed którymi staje sektor ochrony zdrowia.

„Liderzy Ochrony Zdrowia” to projekt organizowany przez Fundację im. Lesława A. Pagi, którego celem jest kształcenie przyszłej kadry menedżerskiej ochrony zdrowia. Przygotowane w jego ramach warsztaty i zajęcia poszerzą wiedzę studentów z zakresu finansowania, zarządzania i regulacji prawnych w tym sektorze. Prelegenci przestawią także kwestie związane z wdrażaniem innowacji z zakresu telemedycyny, która w Polsce jest wciąż słabo rozwinięta, a także polską i zagraniczną perspektywę rozwoju branży, rynkiem ubezpieczeń prywatnych czy procesem wprowadzania produktu farmaceutycznego na rynek.

Część zajęć zostanie poprowadzona przez partnerów projektu – przedstawiciel firmy ZARYS International Group, opowie o wyzwaniach w funkcjonowaniu prywatnych podmiotów działających w sektorze ochrony zdrowia na przykładzie firmy działalności firmy.

– Celem mojej prezentacji będzie pokazanie różnych zagadnień dotyczących funkcjonowania i rozwoju firmy działającej na rynku medycznym w branży jednorazowego sprzętu medycznego. Ponadto chciałbym zwrócić uwagę na istotne aspekty związane z przeprowadzaniem procesów zakupowych sprzętu medycznego w szpitalach polskich, a także zagranicznych oraz pokazać wpływ prawa zamówień publicznych na funkcjonowanie tego rynku” – mówi Paweł Ossowski, Wiceprezes Zarządu ZARYS International Group.

Ważnym aspektem poruszanym podczas szkoleń będzie finansowanie szpitali w Polsce. Swoją wiedzą z przyszłymi liderami podzielą się eksperci Magellan SA – firmy, która po raz drugi wspiera inicjatywę.

– Poprzednia edycja pokazała nowatorskie i zaskakująco dojrzałe podejście przyszłych menadżerów do zarządzania opieką medyczną. Widząc ich zaangażowanie i potrzebę poszukiwania innowacyjnych rozwiązań, wiemy, że udział w tym projekcie to inwestycja w młodych i ambitnych ludzi. Dziś jeszcze kandydatów, a w przyszłości liderów ochrony zdrowia. Wymiana wiedzy i doświadczenia z praktykami rynkowymi ułatwi im podejmowanie wyzwań w dalszej działalności – mówi Urban Kielichowski, Członek Zarządu Magellan SA.