Nowatorska platforma telemedyczna Medivio umożliwi kontakt lekarza z pacjentem w każdym miejscu i czasie.

Platformę zaprezentowano podczas tegorocznego Forum Ekonomicznego w Krynicy. Medivio zostało stworzone przez firmę Silvermedia przy współpracy Grupy Adamed. Jest to pierwsza na polskim rynku certyfikowana przychodnia telemedyczna. Umożliwia ona zdalną komunikację lekarza z jego pacjentem, z dowolnego miejsca na świecie oraz postawienie diagnozy, jak podczas tradycyjnej wizyty w gabinecie lekarskim.

Dzięki Medivio, pacjenci i lekarze otrzymali szybki i bezpieczny dostęp do dokumentacji medycznej i wyników badań diagnostycznych. Narzędzie pomaga pacjentom kontrolować regularne przyjmowanie leków, prowadzić dzienniczki badań pomiarowych oraz integruje się z zewnętrznymi urządzeniami pomiarowymi, np. ciśnieniomierzami czy EKG, usprawniając tym samym proces terapeutyczny. Platforma oferuje pacjentom również olbrzymie zasoby profesjonalnych materiałów edukacyjnych, przygotowanych przez lekarzy specjalistów.

To rozwiązanie to także szansa dla lekarzy na istotną optymalizację swojego czasu pracy, zdalne przeprowadzanie telekonsultacji ze swoimi pacjentami oraz możliwość uczestnictwa w mobilnej i stacjonarnej edukacji medycznej za pośrednictwem Telemedycznych Centrów Edukacyjnych Medivio.

Platforma jest certyfikowanym wyrobem medycznym klasy 2A, spełniającym rygorystyczne standardy jakościowe, określone w ustawie z 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 876, tekst jedn.) Najwyższa jakość platformy została poparta certyfikacją ISO 13485 oraz badaniami klinicznymi.

Medivio, dzięki bieżącemu monitoringowi stanu zdrowia i nadzorowi nad przyjmowaniem leków przez osoby przewlekle chore, elastycznemu dostępowi do dokumentacji medycznej oraz telekonsultacjom zapewnia skuteczniejszą terapię, tym samym ma swój udział w zmniejszeniu liczby tradycyjnych kontaktów z placówkami ochrony zdrowia oraz w redukcji liczby hospitalizacji.