Woda jest niezbędnym elementem do utrzymania higieny, jednak może być źródłem zakażeń, jeśli jej jakość nie jest kontrolowana. Proliferacja bakterii w instalacji wodnej lub w armaturze może być przyczyną poważnych infekcji.

Zapobieganie ryzyku związanemu z bakteriami chorobotwórczymi w instalacji wodnej musi być priorytetem w budynkach użyteczności publicznej, a w szczególności w zakładach opieki zdrowotnej. Filtry BIOFIL są profilaktycznym lub korygującym rozwiązaniem, które zagwarantuje jakość wody w punkcie czerpalnym i tym samym zapewni ochronę zdrowia użytkownika, co jest równie ważne przy chirurgicznym i higienicznym myciu rąk personelu medycznego.

Filtracja wody przez membranę z włókien kanalikowych, zastosowana w mikrofiltrach BIOFIL firmy DELABIE jest jedną z najskuteczniejszych metod.  Technologia ma również zastosowanie w wielu innych domenach (dom, medycyna, przemysł, etc.) i może osiągnąć poziom ultrafiltracji (0,001 mikrometra). Filtry BIOFIL są stworzone z zespołu polietylenowych włókien kanalikowych umieszczonych w  module. Włókna są niezwykle cienkie i elastyczne. Membrany z włókien kanalikowych posiadają liczne pory o wielkości w zakresie od 0,01 do 0,2 mikrometra. Bakterie i zawiesiny powyżej 0,2 mikrometra są uwięzione przez struktury i na stałe zatrzymane po zewnętrznej stronie membrany, w ten sposób ochrona przed infekcjami wywołanymi kontaktem z wodą jest całkowita. Filtry mogą być używane na armaturze umywalkowej i natryskowej.