Na czwartek, 25 sierpnia 2016 r. w II Klinice Choroby Wieńcowej przy ul. Spartańskiej 1 w Warszawie zaplanowany jest zabieg wszczepienia najmniejszego na świecie rejestratora zaburzeń rytmu serca.

Zabieg przeprowadzi dr Aleksander Maciąg. Rejestrator, jaki zostanie wszczepiony 46 letniej pacjentce to Reveal LINQ, służący do długotrwałego monitorowania pracy serca. Pozwala badań niewyjaśnione przyczyny omdleń, kołatań serca czy innych zaburzeń. Jest nieoceniony dla pacjentów po udarze, którego przyczyna nie została ustalona. Urządzenie jest małe, a jego wprowadzenie pod skórę pacjenta trwa około 6 minut. Implant może działać nawet 3 lata, stale przesyłając informacje do urządzenia monitorującego, dzięki czemu zapis jest na bieżąco kontrolowany przez lekarza.

W ramach obecnie dostępnej i refundowanej przez NFZ diagnostyki monitoring rytmu trwa zbyt krótko (zwykle 24 h), żeby wychwycić poważne zaburzenia rytmu serca. Pacjent przy tym ma utrudniony komfort, ponieważ nie może zamoczyć przyklejonych do ciała elektrod. Po wszczepieniu takiego rejestratora pacjent może prowadzić normalny tryb życia ze świadomością trwałego monitoringu. Możliwe jest także wykonywanie badań rezonansem magnetycznym.