Dyrektorzy szpitali onkologicznych w Polsce utworzyli Ogólnopolskie Zrzeszenie Publicznych Centrów i Instytutów Onkologii. Chcą razem walczyć o poprawę sytuacji w polskiej onkologii.

 Prezesem Ogólnopolskiego Zrzeszenia Publicznych Centrów i Instytutów Onkologicznych został dyrektor Dolnośląskiego Centrum Onkologii – dr hab. n. med. Adam Maciejczyk (fot.). W zarządzie nowego zrzeszenia znaleźli się szefowie największych szpitali onkologicznych w Polsce: prof. dr hab. Jan Walewski, dyrektor Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie – wiceprezes, dr hab. n.med. Stanisław Góźdź, dyrektor Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach – wiceprezes, prof. dr hab. Julian Malicki, dyrektor Wielkopolskiego Centrum Onkologii w Poznaniu i prof. dr hab. Krzysztof Składowski, dyrektor  Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie oddział w Gliwicach (obaj członkowie zarządu).

Zrzeszenie tworzy 17 wielospecjalistycznych publicznych szpitali onkologicznych z całej Polski, mających strategiczne znaczenie dla opieki nad pacjentami. Celem nowo powstałej organizacji jest dążenie do kompleksowej opieki onkologicznej i poprawy sytuacji pacjentów. Zadaniem organizacji jest również wspieranie i opiniowanie decyzji Ministerstwa Zdrowia w sprawie leczenia pacjentów onkologicznych, wspieranie równego dostępu do kompleksowej opieki onkologicznej, upowszechnianie wiedzy na temat nowoczesnego leczenia chorób nowotworowych,  promocja badań naukowych i współpraca z instytucjami naukowymi oraz organizacjami pacjenckimi.

Powstanie zrzeszenia popierają najważniejsze  towarzystwa onkologiczne m.in. Polskie Towarzystwo Onkologiczne, Polskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej, Polskie Towarzystwo Radioterapii Onkologicznej a także Polskie Towarzystwo Chirurgii Onkologicznej. Patronem nowo powstałego stowarzyszenia jest profesor Tadeusz Koszarowski, twórca powojennej polskiej onkologii, autor koncepcji sieci publicznych regionalnych ośrodków onkologicznych.

– Myślę że, ponieważ łączy nas ta sama troska o chorego onkologicznie i  będąc jednocześnie spadkobiercami idei i wykonawcami testamentu Profesora Koszarowskiego, mamy moralny obowiązek kontynuować jego dzieło – dodaje profesor Stanisław Góźdź.