W warszawskim Instytucie Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego, 22 lipca po raz pierwszy wszczepiono pacjentom Micrę TPS - najmniejszy rozrusznik serca.

Stymulator Micra TPS jest urządzeniem wielkości dużej pastylki, w której mieści się bateria i mikroprocesor, nie posiada tradycyjnych elektrod. Wszczepia się go przezcewnikowo bezpośrednio do prawej komory serca przez żyłę udową - bez konieczności wykonywania cięcia chirurgicznego.

Pacjenci z takimi implantami mogą mieć wykonywane badania rezonansu magnetycznego. Zespoły Kliniki Zaburzeń Rytmu Serca oraz Oddział Zaburzeń Rutmu Serca II Kliniki Choroby Wieńcowej przeprowadziły zabieg u dwóch pacjentów.

Pacjentki, którym wszczepiono stymulatory leczone były uprzednio przez kilkadziesiąt lat stałą, klasyczną stymulacją serca, u których układy stymulujące wymagały usunięcia z powodu powikłań infekcyjnych.

Źródło: Instytut Kardiologii w Warszawie