26 września przedstawiciele służby zdrowia, nauki i biznesu spotkają się na konferencji „Connected Health 2016: badania, strategia, polityka, biznes, współpraca” by podjąć dyskusję jak dzięki nowym technologiom poprawić stan polskiej służby zdrowia.

Telemedycyna to stosowanie technologii telekomunikacyjnych i informatycznych w celu zapewnienia zdalnej opieki zdrowotnej. Pomaga wyeliminować bariery odległości i poza zwiększeniem komfortu może poprawić dostęp do usług medycznych w np. odległych społecznościach wiejskich. Według raportów Transparency Market Research, wartość światowego rynku telemedycyny wzrośnie z 14,3 mld dolarów w 2015 r. do ponad 36 mld w 2020 r.

Mhealth, czyli mobile healthcare to wszystkie rozwiązania mobilne monitorujące stan zdrowia pacjentów, usprawniające przepływ informacji i zaangażowanie pacjenta, a zarazem generujące oszczędności dla szpitali i systemów opieki zdrowotnej. Rynek mHealth ma rosnąć w tempie 33%, aby w 2020 r. osiągnąć pułap 60 mld dolarów. Zarówno telemedycyna, jak i mhealth to zaledwie część rozwiązań, jakie dzięki nowym technologiom do dyspozycji ma służba zdrowia. Z jednej strony pozwalają one zwiększyć bezpieczeństwo zdrowotne poprzez monitorowanie stanu zdrowia i przyjmowania leków czy ocenę skuteczności realizowanej rehabilitacji, z drugiej jednak oferują duże korzyści placówkom medycznym, jak możliwość optymalizacji prowadzonych działań i redukcji kosztów.

O możliwościach oferowanych przez produkty i usługi oparte na nowych technologiach będzie można dowiedzieć się więcej podczas wrześniowej konferencji Connected Health. – Connected Health to konferencja mająca służyć jako platforma wymiany doświadczeń między nauką, państwem, NGO i biznesem oraz medium łączące wszelkie podmioty zainteresowane wdrażaniem rozwiązań z zakresu mHealth i telemedycyny – wyjaśnia Paweł Kacperek z Connected Life Communication Group, współorganizator wydarzenia. – Chcemy w jednym miejscu zebrać wszystkich interesariuszy: przedstawicieli środowisk lekarzy, pielęgniarek, placówek zdrowia, administracji samorządowej i rządowej, dostawców rozwiązań M2M i IoT, twórców rozwiązań, operatorów telefonii komórkowej, dostawców hardware’u, specjalistów od Big Data oraz startupy. W takim gronie łatwiej zdiagnozować problemy i wytyczyć ramy efektywniejszej współpracy.

Konferencja podzielona jest na kilka sesji i dyskusji panelowych. Wśród prelegentów będą przedstawiciele czołowych instytucji służby zdrowia w Polsce, środowisk naukowych, NGO’s, biznesu oraz goście z zagranicy.

Szczegóły na stronie: www.connectedhealth.pl.