O wycenach procedur kardiologicznych zaproponowanych przez AOTMiT rozmawiamy z prof. dr. hab. med. Piotrem Hoffmanem, kierownikiem Kliniki Wad Wrodzonych Serca w Instytucie Kardiologii w Warszawie, prezesem Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

Lekarze powinni leczyć – i dla mnie dyskusje na temat finansów są z wielu powodów trudne. Z uwagą słucham Ministerstwa, które z pewnością ma całościowy ogląd sytuacji. Przyglądając się jednak ostatnim wydarzeniom i decyzjom, wiem, że podjęte decyzje w sprawie wycen nie są dobre. Oczywiście nie ma systemu, który by nie konsumował pieniędzy, jednak powinny one być wydawane w sposób ekonomiczny. Nie sztuką jest leczenie pacjentów drogo, cała kwestia polega na tym, by robić to równie dobrze, ale taniej. Jednak np. redukcja kosztów przeznaczonych na sprzęt wiąże się ze zmniejszeniem jego jakości, co w konsekwencji przełoży się na pogorszenie stanu kardiologii – ludzie będą częściej umierać z powodu chorób układu naczyniowego - mówi prof. Piotr Hoffman.