Podczas walnego zebrania członków Polskiego Towarzystwa Koderów Medycznych wybrano jego nowy zarząd, na czele którego stanął Michał Chrobot – kierownik Działu Kontraktowania, Rozliczeń i Statystyki Medycznej w Świętokrzyskim Centrum Onkologii.

Michał Chrobot jest absolwentem Wydziału Finansów Akademii Ekonomicznej w Krakowie, prawa na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim oraz Wydziału Zarządzania na Uniwersytecie Warszawskim. Od początku swojej kariery zawodowej jest związany z systemem ochrony zdrowia – w 2001 roku rozpoczął pracę w Świętokrzyskiej Regionalnej Kasie Chorych w Kielcach i w późniejszym Świętokrzyskim Oddziale Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia. Od 2008 roku pracuje w ŚCO, a od 2010 kieruje Działem Kontraktowania, Rozliczeń i Statystyki Medycznej ŚCO. Jest członkiem PTKM i Stowarzyszenia Menedżerów Ochrony Zdrowia.

Nowy prezes zastąpił ustępującego z tej funkcji dr Erwina Strzesaka z Wielkopolskiego Centrum Onkologii, twórcę PTKM. W skład nowego zarządu PTKM weszli również: dr n. med. Beata Jagielska z Centrum Onkologii – Instytutu w Warszawie, Katarzyna Ożóg z Centrum Onkologii – Instytutu Oddziału w Krakowie, Renata Wachowicz z Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach i Joanna Tomasik z ŚCO. Powołano również sekcje do spraw poszczególnych sektorów ochrony zdrowia: onkologii, lecznictwa szpitalnego i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.

Chcielibyśmy skupić pod egidą towarzystwa wszystkich ekspertów ds. kodowania, rozliczeń i statystyki medycznej, bo to są ludzie, którzy potrafią przełożyć na realia idee decydentów w sferze ochrony zdrowia. Często świetne pomysły nie do końca sprawdzają się w praktyce, dlatego, że brakuje osób, które potrafią przewidzieć konsekwencje różnych zmian. Chcemy służyć swoją wiedzą praktyczną – mówi Michał Chrobot, nowo wybrany prezes zarządu głównego PTKM.

Walne zebranie członków stowarzyszenia PTKM podjęło również uchwałę, w której „wyrażając zaniepokojenie wprowadzanymi zmianami, wzywa instytucje i organy mające wpływ na regulacje prawno-ekonomiczne funkcjonowania placówek medycznych udzielających świadczeń opieki zdrowotnej do powstrzymania się od wprowadzania tych regulacji częściej niż jeden raz w roku, zawsze z pozostawianiem racjonalnego vacatio legis”.

W Polsce jest ponad 2 tysiące osób zajmujących się ewidencjonowaniem, kodowaniem i rozliczaniem świadczeń medycznych. W skład Polskiego Towarzystwa Koderów Medycznych wchodzi 80 osób.

Fot. Zbigniew Masternak