Ultrasonografia (USG) jest powszechnie stosowaną, nieinwazyjną i bezbolesną metodą diagnostyki obrazowej wykorzystującą zjawisko odbicia fali ultradźwiękowej od badanych struktur.

Ultrasonografia znajduje coraz szersze zastosowanie w inżynierii biomedycznej zarówno w procesie diagnostyki, jak i terapii. Ciągły postęp technologiczny pozwala na tworzenie wielofunkcyjnej aparatury ultrasonograficznej o bardzo wysokiej rozdzielczości, jak również specjalistycznym oprogramowaniu umożliwiającym obrazowanie 2D, 3D, a nawet 4D. W położnictwie i ginekologii badania ultrasonograficzne (USG) uznawane są obecnie za podstawową metodę obrazowania. USG jest szeroko dostępną, stosunkowo łatwą w wykonaniu (doświadczenie osoby wykonującej badanie), powtarzalną, jak również relatywnie niedrogą metodą, przez co także bardzo popularną.