Przeciwieństwem tradycyjnego systemu dystrybucji leków w szpitalach jest system oparty na indywidualnej dawce dla poszczególnych pacjentów, zwany w skrócie unit dose.

Przeciwieństwem tradycyjnego systemu dystrybucji leków w szpitalach jest system oparty na indywidualnej dawce dla poszczególnych pacjentów, zwany w skrócie unit dose. Rozwiązanie to eliminuje, bądź przynajmniej ogranicza do absolutnego minimum, funkcjonowanie apteczek oddziałowych, a dystrybucja leków dokonuje się z poziomu apteki centralnej bezpośrednio dla pacjenta, według indywidualnej recepty wystawianej przez lekarza w systemie informatycznym. Na uwagę zasługuje tu zasadnicza zmiana roli farmaceuty, który z biernego „zaopatrzeniowca” staje się aktywnym uczestnikiem procesu farmakoterapeutycznego poprzez wykonywaną przez siebie procedurę walidacyjną, stanowiącą ważną asekurację lekarza w jego decyzjach związanych z ordynowaniem leków.