Wydarzenie organizowane przez redakcję „Ogólnopolskiego Przeglądu Medycznego” i Stowarzyszenie Niemedycznej Kadry Ochrony Zdrowia odbyło się w dniach 2-4 czerwca w Cedzynie koło Kielc.

Hasło tegorocznej edycji brzmiało: „Kierunki usprawnienia funkcjonowania jednostek w ochronie zdrowia: informatyzacja i energooszczędność”. Zaproszeni prelegenci opowiedzieli o swoich doświadczeniach w tym zakresie, zdobytych w placówkach ochrony zdrowia w całej Polsce. Tradycyjnie już, część merytoryczną wydarzenia poprowadził Marek Wójtowicz.

4 czerwca uczestnicy mieli okazję przekonać się jak omówione w trakcie prelekcji rozwiązania sprawdzają się w praktyce na przykładzie Świętokrzyskiego Centrum Onkologii. Podczas zwiedzania, kierownicy poszczególnych jednostek opowiadali o ich funkcjonowaniu i swojej codziennej pracy.

III Kongres Nowoczesny Pion Techniczny, jak co roku, pokazał jak ogromną rolę w funkcjonowaniu placówek medycznych pełni ich niemedyczna kadra.