Radiologia stanowi silny fundament obecny w diagnostyce większości jednostek chorobowych, pozwala bowiem na stwierdzenie obecności zmian, ocenę ich charakteru i odpowiedzi na leczenie.

Możliwości radiologii wykraczają obecnie daleko poza odwzorowanie struktur anatomicznych, umożliwiając zobrazowanie zmian biochemicznych i czynnościowych w badanych narządach. Jest to szczególnie istotne w przypadku chorób nowotworowych wykazujących dużą dynamikę zmian. Należy oczekiwać, że w przyszłości badania obrazowe umożliwią szybką ocenę stanu pacjenta oraz skuteczności leczenia przy ograniczeniu kosztów przeprowadzanych procedur.