12 maja br. w Ministerstwie Zdrowia odbyła się konferencja projektowi zmiany ustawy o działalności leczniczej.

Minister Konstanty Radziwiłł oraz wiceminister Piotr Warczyński przedstawili projekt zmiany ustawy o działalności leczniczej, który będzie zakładał m.in. wykluczenie możliwości przekształcenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w spółkę kapitałową w przypadku wystąpienia straty netto SPZOZ.

Projekt zawiera także ograniczenia w zakresie zbywania podmiotom prywatnym udziałów lub akcji w spółkach Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego. Zakłada, że podmiot publiczny (czyli jednostka samorządu terytorialnego lub Skarb Państwa) mógłby zbyć udziały albo akcje „swoich” spółek pod warunkiem, że zachowa co najmniej 51% kapitału zakładowego spółki.

Spółka w rękach publicznych ma przede wszystkim myśleć o zadaniach wynikających z konstytucji – zapewnieniu opieki zdrowotnej obywatelom, a nie o wyniku finansowym – podkreślił Minister Radziwiłł w trakcie konferencji. Spółki kapitałowe, w których Skarb Państwa, samorząd lub uczelnia medyczna posiadają ponad 50% udziałów mają pełnić przede wszystkim charakter misyjny, a dywidendy nie będą im wypłacane. Minister zapowiedział także, że podmioty publiczne będą mogły tworzyć nowe SPZOZ-y.

Wiceminister Piotr Warczyński omówił pozostałe propozycje zmian zawarte w projekcie ustawy. Projekt przewiduje, większy nadzór podmiotów tworzących nad SPZOZ-ami poprzez nowy system raportowania sytuacji finansowej, wydłużenie ich czasu na pokrycie staty netto do 9 miesięcy, możliwość przekazania ich obowiązków i uprawnień dotyczących SPZOZ-u innemu podmiotowi. Natomiast SPZOZ-y będą współpracować z Policją w ramach poszukiwania osób zaginionych oraz zostaną zwolnione z obowiazku posiadania ubezpieczenia z tytułu zdarzeń medycznych.

Nowy projekt ustawy uwzględnia także możliwość finansowania świadczeń zdrowotnych przez jednostki samorządu terytorialnego – aktualnie mają prawo do finansowania programów profilaktycznych oraz aparatury medycznej.

Źródło: mz.gov.pl