Ortopedzi ze Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego Szpitala Klinicznego im. W. Degi w Poznaniu blisko rok temu wykonali tego typu zabieg jako pierwsi w Polsce. Teraz będą przekazywać swoją wiedzę specjalistom z całej Polski.

Niespełna rok temu poznańscy lekarze, w składzie dr Milud Shadi, dr Paweł Koczewski oraz dr Michał Walczak, jako pierwsi ortopedzi w Polsce wykonali operację typu SuperHip/SuperKnee. Wcześniej młodzi pacjenci, aby uzyskać pomoc, musieli lecieć do USA na kosztowną operację u dr Prora Paleya, jednak obecnie podobne operacje przeprowadzane są w Ortopedyczno-Rehabilitacyjnym Szpitalu Klinicznym im. Wiktora Degi w Poznaniu.

Poznańscy specjaliści chcą dzielić się swoją wiedzą z ortopedami z całego kraju. Okazję do tego stanowi XXVI Sympozjum Sekcji Ortopedii Dziecięcej Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego, które odbędzie się w dniach 19-21 maja roku w Poznaniu. Lekarze Szpitala im. W. Degi jako jedyni w Polsce przeprowadzają zabiegi SuperHip/SuperKnee. Wydarzenie będzie poświęcone nowoczesnym rozwiązaniom w ortopedii dziecięcej i prelegenci sporo miejsca poświęcą właśnie innowacyjnemu zabiegowi. Wśród gości sympozjum znajdą się także pacjenci oraz rodzice dzieci, które przeszły tego typ operację.

Choć Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. Wiktora Degi w Poznaniu nie jest ośrodkiem referencyjnym dla pacjentów z tego typu dolegliwościami, wykonanie zabiegu w kraju pozwala uniknąć dużo wyższych kosztów, związanych z leczeniem np. w USA.