Redakcja „Ogólnopolskiego Przeglądu Medycznego” zorganizowała podczas Targów SALMED 2014 warsztaty dla zamawiających i wykonawców „Zamówienia publiczne w ochronie zdrowia”. Ich tematyka obejmowała interpretację nowelizowanych przepisów ustawy PZP.

Redakcja „Ogólnopolskiego Przeglądu Medycznego” zorganizowała podczas SALMEDU warsztaty dla zamawiających i wykonawców „Zamówienia publiczne w ochronie zdrowia”. Tematyka tego wydarzenia obejmowała interpretację nowelizowanych przepisów ustawy PZP, m.in. w zakresie zmian dotyczących podniesienia progu, od którego powstaje obowiązek stosowania przepisów o zamówieniach publicznych.

Znaczną część warsztatów poświęciliśmy także analizie dokumentów przygotowywanych przez zamawiającego, np. ogłoszeniu o zamówieniu, specyfikacji istotnych warunków zamówienia, opisowi przedmiotu zamówienia, analizie i ocenie ofert, odrzuceniu oferty, wykluczeniu wykonawcy, zmianie umowy oraz zasadom postępowania w danej sytuacji przez zamawiającego lub wykonawcę.

Program spotkania przygotowała Elżbieta Cierlica – ekspert zamówień publicznych z certyfikatem Krajowej Izby Odwoławczej, członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych, konsultant działu „Zamówienia Publiczne” w „Ogólnopolskim Przeglądzie Medycznym”, a poprowadził Arkadiusz Szyszkowski – prawnik, absolwent Podyplomowego Studium Administracji Publicznej w KSAP, były pracownik Departamentu Prawnego Urzędu Zamówień Publicznych, doktorant Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, autor komentarzy książkowych do ustawy – Prawo zamówień publicznych, doświadczony wykładowca, m.in. na wyższych uczelniach, autor licznych artykułów na temat zamówień publicznych.